Is een duurzame partnerrelatie nog wel van deze tijd?

In Nederland gaat bijna 40 procent van de stellen uit elkaar. Is een duurzame partnerrelatie nog wel van deze tijd? Waarom zouden we een duurzame relatie nastreven? Bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn Esther Kluwer spreekt op 6 oktober haar oratie aan de Radboud Universiteit uit. Ze gaat in op de ingrediënten van een goede relatie en wat het hebben van een relatie betekent voor welzijn en gezondheid. Lees hier verder.

Welkom op het feestje voor Esther Kluwer

Wees onze gast op vrijdag 6 oktober a.s. om 15.45 uur in Nijmegen. Dan houdt onze hoogleraar duurzame relaties prof.dr. Esther Kluwer haar oratie, de officiële entree-rede. Esther beklom onze leerstoel in oktober 2016 en timmert stevig aan de weg. Haar oratie gaat over verbondenheid en autonomie. De spanning daartussen bepaalt veel relaties.

Wees hartelijk welkom. Toegang is gratis. Hier vind je officiële uitnodiging.