Eerder verschenen

2012
Opinieonderzoek naar belang van investeren in duurzame relaties: ‘Echtscheiding en Lokaal Bestuur’

Ter gelegenheid van de opening van de Marriage Week 2012 is verschenen de eindrapportage van het opinieonderzoek over het belang van investeren in duurzame relaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.000 Nederlanders door Blauw Research in opdracht van de stichtingen Marriage Week Nederland, GIDSnetwerk en Alphacursus Nederland. Rapport ‘Echtscheiding & Lokaal Bestuur’, jan.2012

2013
Verkennende studie naar Sociaal-Economische effecten van echtscheiding voor de Nederlandse samenleving
in opdracht van Marriage Week Nederland

Echtscheiding kost de Nederlandse samenleving jaarlijks naar schatting circa € 2 miljard. De grootste kosten, ongeveer € 900 miljoen, houden verband met crimineel gedrag van kinderen, die in gebroken gezinnen opgroeien. Het extra beroep van éénoudergezinnen op sociale uitkeringen vergt jaarlijks ongeveer € 380 miljoen. De geschatte kosten van arbeidsverzuim als gevolg van echtscheiding bedragen jaarlijks circa € 440 miljoen.

Dat blijkt uit een verkennende studie van wetenschappelijke literatuur, uitgevoerd door econometristen van het bureau EconoVision (www.econovision.nl) uit Rotterdam in opdracht van de Stichting Marriage Week Nederland.

Op basis van de verkennende literatuurstudie adviseert Stichting Marriage Week Nederland de overheid om grondig eigen onderzoek te laten doen naar de sociaaleconomische effecten van echtscheiding, om op basis daarvan een effectief preventiebeleid te kunnen ontwikkelen en bij te dragen aan het welzijn van de burgers.

De studie combineert wetenschappelijke gegevens uit internationale bronnen en beschrijft trends op het gebied van huwelijk, echtscheiding en gezin in de OESO-landen. Met behulp van deze bronnen is geprobeerd een eerste inventarisatie te maken van de Sociaal-Economische effecten van echtscheiding voor de Nederlandse samenleving. De stichting vindt nader onderzoek nuttig.

Zie hier de Engelstalige studie: MW-2013-report-final2(1)

Zie hier de Nederlandse samenvatting: MW-samenvatting

MW Jaarverslag 2012,

MW Jaarrekening 2013

MW-Businessplan-2.0

MW jaarverslag 2014

MW jaarrekening 2014

Kennisbank Filantropie

MW jaarverslag 2015

MW jaarrekening 2015