Missie

Jan HolWat is de missie van Stichting Marriage Week Nederland?

Jan Hol, voorzitter Marriage Week Nederland: “We willen mensen aansporen om te investeren in hun huwelijk. In 1996 heeft het echtpaar Richard en Maria Kane in Engeland het initiatief tot deze stichting genomen. Ze werkten allebei in een bouwmarkt en zagen daar jonge stellen komen die meer oog hadden voor het assortiment dan voor elkaar. Dat opende hun ogen voor het belang van bouwen aan je huwelijk. De toenmalige premier John Mayor steunde het initiatief.
Vanaf die tijd is Marriage Week uitgewaaierd over de hele wereld Sinds 2008 is ze ook in Nederland actief. Het doel is de grote waarde van het huwelijk onder de aandacht te brengen en te benadrukken hoe belangrijk het is om daarin te investeren.”

Is de stichting op christelijke normen en waarden gebaseerd?

„Een christelijke geloofsovertuiging zit tot in de poriën van de stichting, maar we zetten het niet op de voordeur. We willen voorkomen dat mensen ons voorbij lopen vanwege de christelijke identiteit en daarom opereren we onder een sociaal maatschappelijke identiteit.”

Welk advies hebt u aan echtparen om te komen tot een duurzame relatie?

„Onze stichting noemt vijf pijlers die daaraan kunnen bijdragen: samen cultuur beleven (een orgelconcert of museum bijvoorbeeld), samen eten, samen sporten (of wandelen), samen dezelfde levensovertuiging hebben en samen dezelfde belangstelling bevorderen (door een cursus bijvoorbeeld). Samen doen, verbindt.”