Relatietip 3

relatietip

 

Relatietip 3: Wees vooral dankbaar aan elkaar!

 

 

 

‘De Katholieke Kerk gelooft in sprookjeshuwelijken (…en ze leefden nog lang en gelukkig’)’. Dit schrijft Mgr. Mutsaerts in zijn boek: ‘Gewoon over geloof’.
‘De Katholieke Kerk stelt het huwelijk niet voor als een idylle met een levenslange roze- wolk- gevoel, maar simpelweg als een manier waarop twee mensen (m/v) met Gods genade samen door het leven gaan en volgende generaties voortbrengen en opvoeden. Binnen dit kader betekenen wrijving, ruzie en verveling niet dat het ergens mis is gegaan, maar dat het leven volgens plan (goede tijden, slechte tijden) verloopt. Dit lijkt me een buitengewone praktische en realistische benadering en miskent geenszins het verlangen naar intense en hartstochtelijke liefde jegens de ander. Het ideaal van een volmaakt goddelijk huwelijk wordt voorgehouden, juist om de menselijke trekjes die minder aantrekkelijk zijn begripvol en geduldig te benaderen.
Dit is toch iets anders dan het seculier sprookjeshuwelijk (een jongen vroeg een meisje ten huwelijk. Het meisje zei nee, en ze leefden nog lang en gelukkig). (geen huwelijk, maar samenwonen red.) De seculier optimist is zo druk bezig met het scheppen van het aardse paradijs, dat de geringste tegenslag onoverkomelijk wordt. Gelovigen kunnen nog dankbaar zijn voor maaltijden of zoiets simpels als mooi weer. De seculieren achten deze zaken doorgaans vanzelfsprekend of menen het verworven te hebben door eigen inspanning. Kortom dankbaarheid is het enige dat niet vanzelfsprekend is.’ Uit: ‘Gewoon over geloof’
Echtparen wees vooral dankbaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *