Gezin mag wel belangrijker worden voor sociaal werker

Op 15 mei was het de internationale ‘dag van het gezin’. In Nederland is daar sinds deze VN-dag in 1993 werd ingesteld niet veel aandacht voor. Rondom het gezin heerst in Nederland een sfeer van verlegenheid en lichte ironie. Dat is vreemd, aangezien het grote beroep op informele zorg in de praktijk vooral over het gezin gaat. Het sociaal werk mag het gezin wel serieuzer nemen.

Natuurlijk, er zijn veel gezinnen en zelf hebben wij er ook deel van uit gemaakt of nog, maar het onderwerp heeft iets kneuterigs. Ik herinner mij hoe de eerste ‘dag van het gezin’ in Nederland met homerisch gelach ontvangen werd, juist ook in de politiek. In de Tweede Kamer is de aandacht voor individualisering en emancipatie groter. Meer ideologisch begeesterd ook. Niet vreemd, gezien het neoliberale klimaat waarin veel beleid tot stand komt. Meer lezen