Relatietip 6

relatietip

Relatietip 6: ‘beloof je partner iets haalbaars’

 

Soms weet je precies wat je partner wil, maar ben je niet duidelijk over wat voor jouzelf haalbaar is, en wanneer. Elke keer dat jij je niet aan je gemaakte afspraken houdt, nemen vertrouwen en respect af. Je kunt beter minder beloven en duidelijk zijn in wat jij wilt en kunt doen, dan meer beloven en vervolgens je beloften niet nakomen.

‘Relatietip 5: steun je partner en vraag om steun’

relatietip

Relatietip 5: ‘Steun je partner en vraag om steun’

 

Wist u dat volgens de bioloog Frans de Waal mensen in de samenleving het meeste hechten aan vertrouwen? In zijn boek: ‘Een tijd voor empathie’ schrijft hij op het einde dat vertrouwen niet zomaar kan worden afgeleid uit de waarneming van gemeenschappen van dieren of mensen, omdat de wereld oneindig complex is. Maar er is hoop, want hij sluit af met: “Een instrument dat we tot onze beschikking hebben en dat ons denken geweldig verrijkt, is echter in de loop der eeuwen geselecteerd, wat betekent dat zijn overlevingswaarde steeds opnieuw op de proef is gesteld. Het is ons vermogen verbondenheid met anderen te voelen, hen te begrijpen en ons in hun situatie te verplaatsen…Het aanspreken van dit aangeboren vermogen, kan een samenleving alleen maar ten goede komen.” Tijd dus voor empathie!

‘Relatietip 4: stop met porno’

relatietip

Relatietip 4: stop met porno vergiftiging

 

 

 

Wist u dat heftige seks niet leidt tot veilige liefde, maar dat eerder een veilige band leidt tot heftige seks?! De tijdgeest en de economie doen ons geloven dat fysieke intimiteit de vervanger is van romantische liefde. We trappen erin en geven als gevolg daarvan handenvol geld uit en steken veel energie in het oppeppen van ons seksleven. Internetporno heeft dit op het oog, maar is een ramp voor gezonde huwelijksrelaties. Een warme band, een natuurlijk verlangen in de mens naast allerlei chemische processen, maakt liefde uniek en duurzaam. Stop meteen met die porno vergiftiging! Lees meer: ‘Houd me vast’ door Sue Johnson.

Hoog tijd voor nieuwe Love Handles

611253_smartphone_dinerVan de pen van Jan Hol lazen we: “Als straks het voorjaar wenkt, gaan veel vrouwen en mannen aan de slag om af te komen van hun ‘love handles’. Het vet, dat vlak boven onze heupen wordt opgeslagen, willen we lozen voordat we ons straks schaarser kleden en de zon weer toelaten op onze huid. Aan de slag dus met cardio fitness, meer sporten, minder eten, koolhydraten schrappen. Adieu love handles.

Love Handles

Toch is het, zeker in het zicht van de Marriage Week en Valentijnsdag, hoog tijd voor nieuwe love handles. Nee, niet die wapperende vetlaagjes maar iets heel anders. Ik doel op een nieuw te ontwikkelen stukje software, waarmee je de smartphone van je man of vrouw kunt uitzetten.” Lees meer

Relatietip 3

relatietip

 

Relatietip 3: Wees vooral dankbaar aan elkaar!

 

 

 

‘De Katholieke Kerk gelooft in sprookjeshuwelijken (…en ze leefden nog lang en gelukkig’)’. Dit schrijft Mgr. Mutsaerts in zijn boek: ‘Gewoon over geloof’.
‘De Katholieke Kerk stelt het huwelijk niet voor als een idylle met een levenslange roze- wolk- gevoel, maar simpelweg als een manier waarop twee mensen (m/v) met Gods genade samen door het leven gaan en volgende generaties voortbrengen en opvoeden. Binnen dit kader betekenen wrijving, ruzie en verveling niet dat het ergens mis is gegaan, maar dat het leven volgens plan (goede tijden, slechte tijden) verloopt. Dit lijkt me een buitengewone praktische en realistische benadering en miskent geenszins het verlangen naar intense en hartstochtelijke liefde jegens de ander. Het ideaal van een volmaakt goddelijk huwelijk wordt voorgehouden, juist om de menselijke trekjes die minder aantrekkelijk zijn begripvol en geduldig te benaderen.
Dit is toch iets anders dan het seculier sprookjeshuwelijk (een jongen vroeg een meisje ten huwelijk. Het meisje zei nee, en ze leefden nog lang en gelukkig). (geen huwelijk, maar samenwonen red.) De seculier optimist is zo druk bezig met het scheppen van het aardse paradijs, dat de geringste tegenslag onoverkomelijk wordt. Gelovigen kunnen nog dankbaar zijn voor maaltijden of zoiets simpels als mooi weer. De seculieren achten deze zaken doorgaans vanzelfsprekend of menen het verworven te hebben door eigen inspanning. Kortom dankbaarheid is het enige dat niet vanzelfsprekend is.’ Uit: ‘Gewoon over geloof’
Echtparen wees vooral dankbaar!