‘Relatietherapie terug in basispakket van zorgverzekering’

Persbericht Houten, 4 februari 2016 – Relatietherapie hoort thuis in het basispakket van de zorgverzekering als normaal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Politieke partijen moeten dit als een belangrijk item opnemen in hun partijprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Stichting Marriage Week Nederland (www.marriageweek.nl) bepleit de herinvoering van relatietherapie als onderdeel van het basispakket aan de vooravond van de internationale themaweek (7 tot 14 februari), waarin het verduurzamen van liefdesrelaties centraal staat.

Relatietherapie sorteert effect

Relatietherapie werd tot 2013 vergoed vanuit de basisverzekering. Sindsdien vergoeden alleen enkele zorgverzekeraars de kosten hiervan als klanten zich hiervoor aanvullend verzekeren. Uit onderzoek blijkt dat relatietherapie echtparen helpt om voor hen verkeerde gedragspatronen te doorbreken en echtscheidingen te voorkomen. Nu in Nederland de negatieve sociale en economische gevolgen van echtscheidingen en gezinsbreuken steeds duidelijker worden, kan de overheid door deze eenvoudige maatregel veel leed voorkomen.

De stichting wijst op het voorbeeld van de Australische regering. Die besloot in 2014 om alle pasgetrouwde stellen een subsidie te geven van 200 dollar, te besteden aan ‘couples counseling’. Hiermee wil de Australische regering grote problemen en breuken in liefdesrelaties voorkomen.

In Nederland eindigt bijna 40% van de huwelijken in een echtscheiding. Bij de niet-geregistreerde relaties is dit percentage zeer waarschijnlijk hoger. Bij 60% van de echtscheidingen zijn 2 of meer kinderen betrokken. *) De sociale en economische gevolgen hiervan zijn aanzienlijk.

Vooral schade voor kinderen en vrouwen

Kinderen uit gebroken gezinnen presteren slechter op school, kennen meer gedragsproblemen en zijn drie keer meer geneigd misdrijven te plegen dan kinderen uit volledige gezinnen. Volwassenen uit gebroken gezinnen kennen meer arbeidsverzuim, meer alcoholproblemen, vaak een inkomensval (bij vrouwen) en hogere criminaliteit (bij mannen). De jaarlijkse kosten hiervan voor de Nederlandse samenleving bedragen tenminste 3 miljard euro. *)

Belastingdienst compenseert kosten echtscheiding

De overheid faciliteert momenteel niet de kosten van relatietherapie maar wel die van echtscheiding; bepaalde kosten rondom het afwikkelen van een echtscheiding zijn aftrekbaar van de belasting. Relatietherapeut is een professioneel en geregistreerd beroep geworden, dat door opname in het basispakket voor veel meer mensen binnen bereik kan komen. Daarom roept Stichting Marriage Week Nederland politieke partijen op om in hun programma’s voor de komende Kamerverkiezingen op te nemen dat relatietherapie weer vergoed moet gaan worden in het basispakket van de zorgverzekeraars.

Meer informatie: Jan Hol, voorzitter Stichting Marriage Week Nederland, jan.hol@hotmail.com, 06.52.50.43.80

*) Onderzoek ‘Maatschappelijke kosten van echtscheiding’, www.econovision.nl, 2013.